Kaminey

Kaminey

Director Vishal Bharadwaj

Producer Ronnie Screwvala , Rekha Bhardwaj

Casts Shahid Kapoor, Priyanka Chopra, Amol Gupte, Deb Mukherjee, Rajatabha Dutta, Carlos Paca, Chandan Roy Sanyal, Tenzing Nima, Shiv Subrahmanyam and Hrishikesh Joshi.